Änderungen und neue Einträge in Klassika

18.4.2022

Ignacy Feliks Dobrzyński Fantaisie quasi Fugue sur un Masurek favori op. 10
Ignacy Feliks Dobrzyński Kantata na cześć walecznych obrońców Ojczyzny  
Ignacy Feliks Dobrzyński Concerto pour le Piano fa-mineur op. 2
Ignacy Feliks Dobrzyński Marsz ulubiony ks. Józefa Poniatowskiego  
Ignacy Feliks Dobrzyński Marsz Gwardii Narodowej  
Ignacy Feliks Dobrzyński Marche triomphale  
Ignacy Feliks Dobrzyński Marsz za Bug  
Ignacy Feliks Dobrzyński Mazurek  
Ignacy Feliks Dobrzyński Trois Nocturnes op. 21
Ignacy Feliks Dobrzyński Overture de concert à grande orchestre op. 1
Ignacy Feliks Dobrzyński Quatre Polonaises op. 3
Ignacy Feliks Dobrzyński Polonez  
Ignacy Feliks Dobrzyński Nowy polonez z tematów opery "Sroka złodziej" G. Rossiniego  
Ignacy Feliks Dobrzyński Deux polonaises  
Ignacy Feliks Dobrzyński Pożegnanie  
Ignacy Feliks Dobrzyński Rondo alla Polacca op. 6
Ignacy Feliks Dobrzyński Grande Symphonie op. 11
Ignacy Feliks Dobrzyński Symfonia charakterystyczna w duchu muzyki polskiej op. 15
Ignacy Feliks Dobrzyński Introduction et Variations sur un thème original à la russe op. 4
Ignacy Feliks Dobrzyński Introduction et Variations sur un thème original op. 9
Ignacy Feliks Dobrzyński Variations de concert sur une mazure favorite op. 12
Ignacy Feliks Dobrzyński Fantaisie et Variations dans le style facile et brillant sur la Masure (Kujawianka) op. 14
Ignacy Feliks Dobrzyński Introduction et Variations non difficiles sur une masure favorite op. 18
Ignacy Feliks Dobrzyński Thème original varié op. 22